vykdomasis komitetas

Marius Paškevičius
Prezidentas
 •  Vykdomojo komiteto darbo organizavimas
 •  Organizacijos veiklos strategija
 • Asociacijos įvaizdis
 •  Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis ir rėmėjais
 •  Teisinė veikla
Generalinis sekretorius
 •  Sekretoriato darbo organizavimas
 •  Asociacijos informacijos tvarkymas ir viešinimas
 •  Dziudo duomenų bazė
Rimvydas Lukošius
Vyriausiasis treneris
 • Didelis sportinis meistriškumas
 •  Nacionalinės rinktinės
 •  Dziudo varžybų kalendorius
 •  Trenerių interesai
 •  Bendradarbiavimas su Nacionaline trenerių asociacija
Išdininkas
 • Nario mokesčiai ir rinkliavos
 •  Asociacijos biudžetas
 •  Turto apskaita
 •  Finansavimo projektai
Erikas Cchovrebovas
Viceprezidentas integracijai
 • Dziudo sklaida ir mokymai
 •  Neformalus švietimas
 • Studentų dziudo sportas
 • Dziudo veteranų judėjimas
Rasa Baltienė
Viceprezidentė plėtrai
 • Dziudo veiklos plėtra
 •  Dziudo varžybos
 •  Narystė asociacijoje ir jos savivaldose
Aleks Molodeckij
Vyriausiasis teisėjas
 • Dziudo varžybų taisyklės
 • Varžybų pravedimo reglamentas
 • Varžybų pravedimo technologijos
 • Teisėjų rengimo sistema
 • Teisėjų interesai
 • Sportininkų interesai
 • Sportinės veiklos derinimas su mokslo ir darbo karjera
 • Bendradarbiavimas su Nacionaline sportininkų asociacija
Andrej Klokov
Nacionalinės dziudo mokyklos komisaras
 • Dziudo tradicijos ir kultūra
 • Kyu-Dan egzaminai
 • Etikos kodeksas
Dainius Karinauskas
ASOCIACIJOS "DZIUDO MEISTRAI" PREZIDENTAS

nariai