Reakcija į LDF nepagrįstus priekaištus

Lietuvos dziudo federacija 2021-03-04 išplatino pranešimą

 

Dėl įžūlių manipuliacijų – LDF raginimas atsakingoms institucijoms

Lietuvos dziudo federaciją pasiekė signalai dėl šį šeštadienį, kovo 6-ąją, planuojamų rengti varžybų Plungėje, skambiai pavadintų Lietuvos jaunimo čempionatu. Federacija šį renginį vertina ne tik kaip klaidinantį visuomenę, tačiau ir galimai pažeidžiantį šalies įstatymus bei nelegalų. 

Nacionalinė dziudo asociacija priversta reaguoti į eilinę federacijos dezinformaciją.

 

 

Dziudo federacijos teiginiai

Nacionalinės dziudo asociacijos replikos

1.

Lietuvos dziudo federacija artimiausiu metu ketina kreiptis į atsakingas šalies bei tarptautines sporto organizacijas, taip pat ragina atkreipti dėmesį ir šalies teisėsaugos institucijas dėl įžūlaus sporto bendruomenės klaidinimo bei galimo piktnaudžiavimo aukštojo meistriškumo sąvoka.

Nacionalinė dziudo asociacija nuo pat įsikūrimo laukia šalies institucijų nuomonės dėl susiklosčiusios situacijos. Todėl prisideda prie dziudo federacijos prašymo, kad vadovaujantis teisės viršenybės principu, remiantis galiojančiais teisės aktais būtų išaiškinta dviprasmiška situacija.

2.

Šiuos veiksmus išprovokavo šeštadienį, kovo 6 d., Plungėje rengiamos varžybos, pavadintos Lietuvos jaunimo dziudo čempionatu, kurį organizuoja NDA – federacijai oponuojanti organizacija. Šios varžybos neturi nieko bendra su oficialiais bei įstatymų pripažintais šalies dziudo čempionatais.

LR teisės aktuose nėra sąvokos „oficialus bei įstatymų pripažintas čempionatas“, todėl šitos fantazijos komentuoti negalime.

Sporto šakos federacija – narystės pagrindu įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri visoje valstybės teritorijoje yra atsakinga už tam tikrą sporto šaką: plėtoja tą sporto šaką, atstovauja jos atstovų interesams, nustato jai būdingus reikalavimus ir (ar) užtikrina jų laikymąsi, rengia ir įgyvendina įvairias tos sporto šakos populiarinimo priemones.

3.

Teisę rengti tokius nacionalinius čempionatus turi tik oficiali šalies dziudo federacija (LDF). Tai ne kartą patvirtino ir Tarptautinė dziudo federacija (IJF), ir Europos dziudo sąjunga (EJU).

LR teisės aktuose nėra sąvokos „oficiali federacija“, todėl šitos fantazijos komentuoti negalime.

Tarptautinės federacijos yra pripažinusios šią federaciją vienintele tos sporto šakos atstove LR, palaikančia santykius su tarptautine sporto šakos federacija.

Dziudo sportas nėra veikla apsaugota autorinėmis teisėmis, todėl laisvai prieinamas visiems LR gyventojams, kurie turi teisę vienytis į asociacijas ir vykdyti įstatymais neuždraustą veiklą

4.

Šiomis dienomis savo laiške Lietuvos žiniasklaidos atstovams IJF generalinis sekretorius Jeanas-Lucas Rouge dar sykį pabrėžė, jog NDA veikla mūsų šalyje nėra ir nebus pripažinta bei legitimizuota tarptautinių institucijų.

Mūsų asociacija nėra gavusi Jeanas-Lucas Rouge laiško ar pretenzijų iš IJF.

Lietuvoje veikia LR įstatymai, todėl privati tarptautinė asociacija neturi teisės spręsti apie NDA veiklą Lietuvoje. Jos sprendimai galioja tik narystės struktūros ribose.

5.

„Mus stebina tokios įžūlios manipuliacijos. Nei vienos tarptautinės federacijos, nei mūsų šalies sporto institucijų nepripažįstama organizacija nutarė pasisavinti Lietuvos čempionatą. Neabejoju, jog šie asmenys supranta, jog tokias varžybas gali rengti tik oficiali šalies federacija. Antraip, pagal jų logiką, lygiai taip pat jie galėtų pasiskelbti, kad jie organizuoja Amerikos ar Japonijos dziudo čempionatą. Nes nei ten, nei čia jie neturi jokių leidimų ar įgaliojimų. Tačiau šie piliečiai vis tiek klaidina sporto visuomenę bei institucijas, skaldo dziudo bendruomenę. Manome, kad tai yra sąmoningas kenkėjiškas veiksmas, už kurį jie turės atsakyti“, – komentavo LDF prezidentas Vigmantas Sinkevičius.

Nacionalinė dziudo asociacija yra įregistruota LR teisės aktų tvarka.

Tiek Lietuvos dziudo federacija, tiek Nacionalinė dziudo asociacija pagal Asociacijų įstatymą yra asociacijos, o pagal Sporto įstatymą – sporto federacijos. Abi yra savarankiškos, viena nuo kitos nepriklausomos organizacijos.

Kažin ar LDF čempionatai gali būti pripažinti šalies čempionatais, jei juose dalyvauja dvigubai mažiau sportininkų nei NDA čempionatuose.

Manome, kad V.Sinkevičius turės atsakyti už šalies dziudo sporto žlugdymą. Taip pat yra įtarimų, kad bus patrauktas atsakomybėn ir už federacijos lėšų grobstymą bei pajamų slėpimą.

6.

Jo teigimu, LDF pasiekė informacija, jog klaidinimo mastas jau peržengė ir teisines ribas. Mat niekur nepripažintose NDA varžybose dalyvaujantys kai kurių klubų sportininkai ir treneriai, ne tik išsidalina jokio teisėto statuso neturinčius meistriškumo laipsnius, bet ir pretenduoja į valstybės ar savivaldybės išmokas. Pavyzdžiui, rajonų sporto centruose pateikdami neaiškios vertės bei legalumo savo pasiekimus NDA renginiuose, jie bando pagrįsti įvairias išmokas – trenerių tarifikacijos, komandiruočių išmokas, maistpinigius ir t.t.

Patvirtiname informaciją, kad siekiame tinkamo įvertinimo NDA čempionatų rezultatų.

Taip pat primename, kad pagal Lygių galimybių įstatymą tiesiogine diskriminacija laikoma ir elgesys su asmeniu, kai įsitikinimų ar pažiūrų, pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.

Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas įsitikinimų ar pažiūrų, pagrindu.

7.

Beje, dar praėjusių metų pabaigoje šalies Vyriausybei sugriežtinus karantino sąlygas buvo uždraustos visos fizinio aktyvumo veiklos. Išimtys taikomos tik aukštojo sportinio meistriškumo veiklai. Kilus diskusijoms, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) sporto šakų vadovams atsiuntė raginimą nepiktnaudžiauti aukštojo meistriškumo sąvoka. Taip pat ŠMSM priminė keletą faktinių požymių, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti, kad organizacija galės įrodyti, jog vykdo aukštojo meistriškumo pratybas bei varžybas. Pirmasis paminėtas punktas: organizacija gauna valstybės biudžeto lėšų dotacijas aukštojo meistriškumo programai vykdyti. Šio kriterijaus NDA neatitinka. Kaip ir to, jog organizacija turi būti pripažinta tarptautinių federacijų. Taip pat varžybos turi būti įtrauktos į metinį oficialios nacionalinės federacijos varžybų kalendorių.

Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms.

Aukšto meistriškumo sporto varžybos  – nacionalinių ar tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto renginys.

Nacionalinės dziudo asociacijos organizuojami Lietuvos dziudo čempionatai įtraukti į viešai skelbiamą asociacijos varžybų sistemą ir kalendorių. Teisėjavimą kuruoja vienintelis Lietuvoje tarptautinės kategorijos teisėjas Rimas Šaltis. Varžybas organizuoja didžiulę tarptautinę patirtį turintys specialistai, Lietuvai iškovoję aukščiausius apdovanojimus – Pasaulio ir Europos bronzos medalius bei treneriai paruošę ne vieną kartą talentingų dziudo sportininkų.

Primename, kad LR galioja teisės viršenybės principas, todėl šiuo klausimu V.Sinkevičiui negalime padėti.

8.

Esame įsitikinę, kad ir šios NDA varžybos Plungėje neatitinka aukštojo sportinio meistriškumo sąvokos. Todėl karantino laikotarpiu jos negali būti vykdomos net jei ir nesivadintų Lietuvos čempionatu, o juo labiau, pasitelkus klaidinantį pavadinimą. Dėl visų šių manipuliacijų norime atkreipti ir Plungės savivaldybės administracijos dėmesį, nes nėra jokių garantijų, kad per jų mieste rengiamas masines varžybas nebus užfiksuota užsikrėtimo COVID-19 atvejų ar elementarių traumų. Įdomu, kas tada prisiims atsakomybę už šiuos atvejus?“, – klausė V. Sinkevičius.

Jūsų įsitikinimas klaidingas, todėl siūlome mūsų teisininkų konsultacijas.

Primename, kad skirtingai nuo NDA, kuri laikysis LR teisės aktų reikalavimo dėl COVID-19 saugumo taisyklių, Lietuvos dziudo federacija privalo laikytis, bet nesilaiko savo patrono – Tarptautinės dziudo federacijos nustatytų COVID-19 saugumo reikalavimų

Susisiekite su mumis

daugiau įrašų

Oficialiai SRF projektas – BAIGTAS!

  Šiandiena oficialiai gavome pranešimą apie mūsų projekto galutinės ataskaitos patvirtinimą!!      Labai džiaugiamės didelio darbo sėkminga pabaiga, norime padėkoti visiems, kas prie projekto

Read More »

Nage no kata mokymai

Pradedame Nage no kata mokymus. Norintems pasiruošti Lietuvos KATA čempionatui arba tiems, kurie nori kelti savo DAN kvalifikaciją. Kviečiame susipažinti ir įsitraukti į dziudo kata

Read More »

VASAROS DZIUDO MEISTRŲ FESTIVALIS 2023

Rugsėjo 9 dieną, jau įprastoje vietoje, Aukštojos kaimo sodyboje, pas mūsų bičiulį Artūrą Lenčiauską, praėjo kasmetinis, tradicinis “Vasaros dziudo meistrų festivalis 2023”.  Kaip ir kiekvienais

Read More »

Dziudo meistrų festivalis 2023

KVIEČIAME VISUS Į TRADICINĮ -„DZIUDO MEISTRŲ FESTIVALĮ 2023”!!  Festivalio programoje – futbolo, krepšinio varžybos, estafetės, pirtis ir daug atviro ir nuoširdaus bendravimo. Kviečiame visus esamus

Read More »