Nacionalinės dziudo asociacijos pareiškimas dėl Rusijos agresijos
2022 kovo 2 d.

Bet kokios nekarinio pobūdžio sankcijos, nukreiptos prieš Rusiją, palies jos piliečius. Tačiau tai prisidės prie augančio nepasitenkinimo Putino režimu ir mažins motyvaciją karo eskalavimui.

Daugelis Rusijos dziudo sportininkų priklauso Rusijos jėgos struktūroms, tiesiogiai atsakingoms už Putino režimo palaikymą ir karo eskalavimą. Iki šiol nėra žinoma, kad Rusijos dziudo sportininkai viešai ir aiškiai pasisakytų prieš Rusijos agresiją ir jos kaltininkus.

Nuo vasario 24 dienos visi politiškai pasyvūs, nepasmerkę Rusijos agresijos ir jos kaltininkų, tampa žudynių bendrininkais, todėl Nacionalinė dziudo asociacija, atstovaudama absoliučią daugumą šalies dziudo sporto visuomenės, nesitaiksto su Lietuvos dziudo federacijos pasyvumu ir reikalauja, kad federacija, oficialiai atstovaujanti šalį tarptautinėse organizacijose:

 

  • kreiptųsi į tarptautines dziudo organizacijas (IJF ir EJU) dėl Rusijos sportininkų ar atstovų suspendavimo šių organizacijų veikloje ir jų renginiuose, o diktatoriaus Putino turėtas statusas ir dziudo rangas būtų negrįžtamai panaikinti, pats Putinas dziudo sporte būtų paskelbtas persona non grata;

  • nedelsiant nutrauktų ryšius su Rusijos dziudo sporto subjektais ir suspenduotų Rusijos sportininkų dalyvavimą šalies renginiuose;

  • Vigmantą Sinkevičių, kaip asmenį turintį artimų ryšių su proputiniškais veikėjais bei oficialios šalies dziudo federacijos vadovą, kuris nesiėmė jokių veiksmų dėl Rusijos agresijos pasmerkimo, pašalintų iš Lietuvos dziudo federacijos prezidento pareigų.

 

Lietuvos dziudo federacijai neįvykdžius išvardintų reikalavimų Nacionalinė dziudo asociacija nedelsiant:

  • inicijuoja sporto visuomenės atstovų peticiją dėl Vigmanto Sinkevičiaus pašalinimo iš Lietuvos dziudo federacijos prezidento pareigų;

  • pradeda neterminuotą visų oficialių (LDF) šalies dziudo varžybų boikotą.

Lietuvos dziudo bendruomenė – proputiniško Lietuvos dziudo federacijos prezidento įkaitė

Dziudo organizacijų reakcija į rusų agresiją

2022 vasario 24 dieną, Rusijai užpuolus Ukrainą, buvo peržengtos ribos, skiriančios XXI amžiaus civilizaciją nuo tamsiųjų laikų.

Įtakingiausios tarptautinės sporto federacijos ir Tarptautinis olimpinis komitetas išreiškė apgailestavimą dėl esamos situacijos, bet dauguma pasisakymų nuskambėjo vangiai ir aptakiai, apeliuojant į tai, kad ne visi Rusijos sportininkai ir piliečiai palaiko Putino režimą, o sportas turi būti atsietas nuo politikos.

Sekančią dieną po prasidėjusios agresijos Tarptautinė dziudo federacija (IJF), kurios garbės prezidentu ir ambasadoriumi buvo diktatorius Putinas, apsiribojo „su apgailestavimu“ atšaukdama renginius Rusijoje, nes „liūdina dabartinė tarptautinė padėtis – neefektyvaus dialogo tarptautiniu lygiu rezultatas“. Visgi viso pasaulio dziudo visuomenė į Rusijos režimo pradėtą karą sureagavo ryžtingai ir peticijomis, viešais pasisakymais bei protesto akcijomis pareikalavo visiškos Rusijos sporto atstovų izoliacijos. Tik po trijų karo dienų IJF pranešė, kad atsižvelgiant „į vykstantį karo konfliktą Ukrainoje“ suspenduojamas „pono Vladimiro Putino“ statusas.

IJF pavyzdžiu dėl Putino pasekė ir ruso Sergey Soloveičik vadovaujama Europos dziudo sąjunga (EJU). Pats Sergey Soloveičik tą pačią dieną, neįvardindamas tragedijos kaltininko, pasisakė apie „precedento neturinčią tragediją“ bei paskelbė apie atsistatydinimą iš EJU prezidento pareigų.

Iki šiol abi tarptautinės organizacijos (IJF ir EJU) nenutraukė ryšių su Rusijos sporto organizacijomis ir nesuspendavo jų sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose.

Nacionalinė dziudo asociacija (NDA) prasidėjus Rusijos agresijai išplatino viešą pranešimą.

„Šiandien Rusija pradėjo neišprovokuotą karą prieš Ukrainą. Be karinės, finansinės ir moralinės paramos mes galime ir daugiau. Mes galime atsiriboti nuo agresoriaus sporto pasaulyje, mes galime aiškiai parodyti, kad šalies, tiesiogiai atsakingos už daugybės nekaltų žmonių žūtį, atstovams civilizuotoje tarptautinėje sporto bendruomenėje nėra vietos.
Kviečiame Lietuvos dziudo visuomenę nutraukti visus ryšius su Rusijos dziudo organizacijomis bei susilaikyti nuo nepateisinamo dalyvavimo Rusijoje vykstančiuose sporto renginiuose.
Kviečiame tarptautinę dziudo bendruomenę suspenduoti visų oficialių Rusijos atstovų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose.“

Oficiali Lietuvos dziudo federacija (LDF), kuriai 20 metų vadovauja Vigmantas Sinkevičius, iki šiol nėra atsiribojusi nuo pasaulį sukrėtusių įvykių, iki šiol LDF nėra pasmerkusi Rusijos agresijos, nutraukusi ryšių su Rusijos dziudo sporto subjektais ar kitaip pareiškusi apie Rusijos sportininkų dalyvavimo stabdymą šalies renginiuose.

 

Rusijos ir putinizmo įtaka dziudo sporto organizacijose

Lyginant su kitų tarptautinių federacijų reakcija, tarptautinės dziudo sporto federacijos reakcija ypatingai vangi, Rusijos karas prieš Ukrainą vadinamas „liūdna dabartine tarptautine padėtimi – neefektyvaus dialogo tarptautiniu lygiu rezultatu“, agresijos kaltininkas – Putino režimas neįvardinamas, „su apgailestavimu“ suspenduojamas (ne panaikinamas) „pono Vladimiro Putino“ statusas, ryšiai su Rusijos sporto organizacijomis nenutraukiami, Rusijos sportininkų dalyvavimas tarptautinėse varžybose nesuspenduojamas.

Panašia reakcija pasižymi visos tarptautinės federacijos (fechtavimo, šaudymo ir bokso), prie kurių vairo stovi su Rusija susiję veikėjai. Lietuvos dziudo federacija į įvykius Ukrainoje taip pat nerodo jokios reakcijos.

Putino režimo veikėjų – putinizmo, ypač Sergey Soloveičik šleifas, driekiasi nuo aukščiausią statusą turinčios tarptautinės dziudo federacijos iki Lietuvos dziudo federacijos bei sietinas asmeniškai su federacijos prezidentu Vigmantu Sinkevičium.

Žemiau išvardinami su dziudo organizacijomis ir Putino režimu susiję asmenys.

Tarptautinė dziudo federacija (IJF)

Sergej Soloveičik – viceprezidentas; 2022-02-27 ATSISTATYDINO
Arkadij Rotenberg (artimas Putino bendražygis, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos) – plėtros vadovas;
Vladimir Putin – garbės prezidentas, ambasadorius, 8 DAN rangas. 2022-02-27 SUSPENDUOTAS, 8 DAN rangas paliktas.

 

Europos dziudo sąjunga (EJU)

Sergej Soloveičik – prezidentas; 2022-02-27 ATSISTATYDINO
Vladimir Putin – garbės prezidentas; 2022-02-27 SUSPENDUOTAS
Enzio Gamba (italas, Rusijos dziudo federacijos pagrindinis treneris) – generalinis sekretorius.

 

Rusijos dziudo federacija (RDF)

Arkadij Rotenberg (artimas Putino bendražygis, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos) – pirmasis viceprezidentas;
Sergej Soloveičik – viceprezidentas;
Enzio Gamba – Rusijos dziudo federacijos pagrindinis treneris.

 

Lietuvos dziudo federacija (LDF)

Vigmantas Sinkevičius – prezidentas
Sergej Soloveičik – 2010 metais suteiktas dziudo 6 DAN

 

LDF narys – baikerių klubas Big Gang MC

Vigmantas Sinkevičius – prezidentas;
Sergej Soloveičik – pagal 2020-10-27 FB įrašą viceprezidentas.

Baikerių klubas, neturintis nieko bendro su dziudo sporto plėtojimu, yra Lietuvos dziudo federacijos narys. Abiejų organizacijų vadovas Vigmantas Sinkevičius.

2020 spalio 27 dieną savo Facebook puslapyje Big Gang MC ragina atiduoti balsą už Sergej Soloveičik – Big Gang MC international viceprezidentą, savo ruožtu per 2018 metais per EJU kongresą Sergej Soloveičik įteikia specialią dovaną baikerių klubui.

Big Gang MC skelbiasi draugyste su dar vienu bičiuliu iš Putinui artimos aplinkos – Big Gang MC Russia garbės prezidentu Aleksandru Karelinu – partijos „Vieningoji Rusija“ tarybos nariu, dalyvavusiu 2018 metų Putino rinkimo kompanijoje, Rusijos federacijos senatoriumi.

Apie politinę potekstę turintį įvykį, susijusį su 1% baikerių subkultūra besididžiuojantį Big Gang MC, 2009 metais aprašo ir Kauno spauda.

Išrašas iš 2009-05-14 dienraščio „Kauno diena“
„Baikerių žygio “Laisvės kovos keliu”, skirto Lietuvos partizanams pagerbti, startas nusidažė krauju. Įtariama, kad gegužės 9-ąją įvykęs išpuolis prieš baikerius turi politinę potekstę.

… išpuolio data pasirinkta neatsitiktinai. Kai Lietuvos baikeriai minėjo Lietuvos partizanų dieną, Rusijoje tuo metu buvo švenčiama Pergalės diena. Į redakciją paskambinusi moteris pasakojo, kad “Big Gang” nariai draskė ne tik “Griausmadarių” liemenes, bet ir plėšė prie jų motociklų pritvirtintas nedideles Lietuvos vėliavėles“.

V.Sinkevičiaus skola proputiniškiems veikėjams

Autoritariniu valdymu ir neskaidria veikla pasižymintis federacijos prezidentas V.Sinkevičius jau beveik dešimtmetį konfliktuoja su šalies dziudo visuomene. Tačiau nors federacijai priklauso tik nežymi mažuma realiai veikiančių dziudo klubų, prieš sportininkus, nuolat kovojančius dėl pažeistų teisių, V.Sinkevičius jautėsi saugiai. Asmeninių ryšių su Sergej Soloveičik dėka V.Sinkevičius sulaukdavo nuolatinio palaikymo iš tarptautinių dziudo organizacijų, kuriose Rusijos veikėjai turėjo ypatingą įtaką.

Tyla prieš Rusijos agresiją – asmeninė V.Sinkevičius skola proputiniškiems rėmėjams.

Sportas – emocinė šalies vėliava

Šį kartą vėliava turėjo būti iškelta nedelsiant. Nes nuo pasaulio palaikymo priklauso broliškos tautos likimas. Politikai ar funkcionieriai priklausomi nuo visuomenės nuomonės, o visuomenė emociškai susijusi su sportininkais, kartu išgyvenusi kartėlį ir džiaugsmą. Todėl sportininkų ar šalies sportą atstovaujančios organizacijos pozicija labai svarbi tiek paprastiems žmonėms, tiek tarptautiniams partneriams.

Pasaulio dziudo čempionai iš Ukrainos Daria Bilodid ir Georgii Zantaraia kreipiasi į pasaulį ir šaukiasi pagalbos savo šaliai.

Ukrainoje žmonės savo krauju iškovojo laisvę Maidane. Todėl šį kartą nepateisinamas pagraudenimas, kad ir Rusijoje yra režimui nepritariančių sportininkų ar šiaip piliečių, nes apolitiškumas ar laikymasis nuošalėje dėl asmeninės gerovės leido įsigalėti esamai Putino valdžiai. Nuo vasario 24 dienos visi liekantys politiškai pasyviais, tampa dabartinių žudynių bendrininku ar net kaltininku. Galbūt net kaltininku žudynių, kurios ateis į mūsų šalį.

„Vienintelis dalykas, kurio reikia blogio triumfui, yra tai, kad geri žmonės nieko nedarytų“ Edmund Burke

Nuorodos į teksto informaciją:
https://www.eju.net/eju/organisation/
https://www.eju.net/eju-president-sergey-soloveychik-gives-resignation/
https://www.eju.net/category/organisation/general/honorary-members/
https://www.ijf.org/news/show/3161?fbclid=IwAR0IeMI7HH_pQyU7L5qEEm3Kjo9OrQZQ7-TlEPFh334_vStdKKFkVw2-mzY
https://www.ijf.org/news/show/judoforpeace
https://www.ijf.org/news/show/official-announcement-of-the-international-judo-federation
https://www.eju.net/official-announcement-of-the-european-judo-union/
https://www.eju.net/events-cancelled/
https://www.judo.ru/news/10460/
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2022/02/25/news/j-siugzdiniene-sieksime-bendros-visu-es-sporto-ministru-pozicijos-del-rusijos-ir-baltarusijos-22511955
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2022/02/25/news/ltok-asamblejoje-ziezirbos-ir-palyginimai-su-ukraina-skambejo-priekaistai-del-susidorojimo-22504991
https://www.judo.ru/
https://www.judo.ru/about-federation
https://www.dw.com/ru/blizkij-k-putinu-biznesmen-rotenberg-beneficiar-pjati-otelej-v-krymu/a-57166773
https://www.judo.ru/team-coaches
https://www.judo.ru/about-federation
https://www.facebook.com/BIG-GANG-MC-146633897630/photos/10150652754582631
https://www.facebook.com/BIG-GANG-MC-146633897630/photos/10150333175577631
https://atas.info/news/society/08-02-2022/karelin-aleksandr-aleksandrovich
https://www.facebook.com/BIG-GANG-MC-146633897630/photos/420114812630
https://www.judo.lt/dan-kyu
https://www.judo.lt/ldf-nariai-klubai
https://rekvizitai.vz.lt/imone/kauno_dziudo_klubas/
https://rekvizitai.vz.lt/imone/klubas_big_gang_mc/
https://rekvizitai.vz.lt/imone/lietuvos_dziudo_federacija/
https://www.ijf.org/ijf/organisation/17
https://judoinside.com/news/5184/Federations_struggle_with_the_hard_process_of_breaking_ties_with_Russia?fbclid=IwAR3V-2i_gDJdQAgExZ2ZLKobiP9FfDspN2Xnd2tYoeicOuEcp0z4tqhh8oM
https://www.15min.lt/sportas/naujiena/kita/su-agresoriumi-nebezais-rusija-beveik-vieningai-eliminuota-is-sporto-26-1648282?campaign_name=15min&utm_medium=social&utm_source=Facebook&campaign_content=post&fbclid=IwAR1GkM4_We5sMFoWLqVJ2qh0rskiBH2tTPF1Hob2Y2Vb-_StvffPdvU3WAc#Echobox=1646157762