Šaukiamas visuotinis Nacionalinės dziudo asociacijos narių susirinkimas

 1. 2022-12-18 dieną, 11 val. 
 2. Susirinkimo vieta Kovo 11-osios 20, Kaunas. MARIUS DOJO patalpose.
 3. Apie narių susirinkimą pranešama asociacijos interneto svetainėje ir papildomai siunčiamas priminimas asociacijos nariams jų nurodytais elektroninio pašto adresais.
 4. Asociacijos nariai privalo informuoti asociaciją, jei juos atstovaus ne organizacijos vadovas, o įgaliotas asmuo. Įgaliojimas pridedamas prie susirinkimo protokolo.
 5. Asmenys, dalyvaujantys svečio teisėmis, galės pasisakyti tik leidus susirinkimo pirmininkui.

Susirinkimo darbotvarkė: 

 1. Asociacijos veiklos ataskaita.
 2. Vykdomojo komiteto narių veiklos ataskaitos.
 3. Asociacijos finansinė ataskaita.
 4. Vykdomojo komiteto nario – Gen.sekretoriaus/ės rinkimai.
 5. Įstatų keitimas.
 6. Varžybų reglamentas.
 7. Varžybų kalendorius.
 8. KYU-DAN sistema.

Susisiekite su mumis

daugiau įrašų

Kviečiame dalyvauti SRF projekto pirkime.

Nacionalinė dziudo asociacija kviečia dalyvauti projekto “Vaikų užimtumo organizavimo ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklos, skirtos įtraukti ir išlaikyti vaikus fizinio aktyvumo veiklose” pirkime. Pirkimo

Read More »